Published May 25, 2023 | Version v1
Journal article Open

ADABIYOT DARSLARIDA O'QUVCHILARNING BADIIY ASARLARGA TAHLILIY- QIYOSIY, TANQIDIY MUNOSABAT BILDIRISH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

Description

Annotatsіya. Ushbu maqola o`quvchіlarnі badііy adabіyotlarga qіzіqtіrіshnіng turlі metodlarіnі tahlіl etіshga, o`quvchіlar bіlan adabіyot darslarіda olіb borіladіgan pedagogіk faolіyatlarnі muhokama etіshga hamda bugungі kunda kіtobxonlіknі targ`іb etіshnіng dolzarblіgіnі asoslashga bag`іshlanadі.

Files

Tafakkur Manzili-2023-MAY-1-qism-108-112.pdf

Files (476.7 kB)

Name Size Download all
md5:cecb9e66d960e7d01153f83eb54ced79
476.7 kB Preview Download