Published May 25, 2023 | Version v1
Journal article Open

O'ZBEKISTONDA ERKIN TURISTIK ZONALARNI TASHKIL ETISHNING DESTINATSIYALAR BILAN BOG'LIQLIGI

Description

Annatatsiya: Berilgan maqola erkin turistik zonalarni tashkil etishning vazifalari hamda faoliyati haqida ma’lumotlar berilgan. Shu bilan bir qatorda erkin turistik zona va destinatsiya tushunchalari o‘rtasidagi bog‘liqliklar sanab o‘tilgan. Yangi destinatsiyalarni tashkil etishda erkin turistik zonalardan foydalanish samarali vosita bo‘la oladi.

Files

TA'LIM_FIDOYILARI-2023-May-1-qism-425-429.pdf

Files (636.7 kB)

Name Size Download all
md5:a0e8848add0d4ccf1452103543a31983
636.7 kB Preview Download