Published May 22, 2023 | Version v1
Journal article Open

KAPITAL BOZORINING ROLINI OSHIRISH YO'LLARINI RIVOJLANTIRISH BORASIDA OLIMLARNING ILMIY ISHLARI BO'YICHA ADABIYOTLAR TAHLILI

Description

Kapital bozorining rolini oshirish yo‘llari mavzusi bo‘yicha iqtisodiy adabiyotlar tahlili hamda dunyo olimlari tomonidan keltirilgan fikrlar shuni ko‘rsatadiki, qulay investitsiya muhitini shakllantirishda kapital bozorining rolini oshirish yo‘llarini rivojlantirish borasida qator samarali takliflar mavjud.

Files

Tafakkur Manzili-2023-MAY-1-qism-94-98.pdf

Files (508.2 kB)

Name Size Download all
md5:5c8337d2cbef3f45fc4ee3eb89f4c5b9
508.2 kB Preview Download