Published May 21, 2023 | Version v1
Journal article Open

INFORMATIKA DARSLARIDA O'QUVCHILARNING DASTURLASH BO'YICHA KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHGA OID TAVSIYALAR

Description

Annotatsiya: maqolada informatika darslarini tashkil etishda maktab o‘quvchilarining dasturlashtirish yo‘nalishida kompetensiyalarni shakllantirish bo‘yicha tavsiyalar berilgan.

Files

TA'LIM_FIDOYILARI-2023-May-1-qism-369-372.pdf

Files (463.9 kB)

Name Size Download all
md5:de6c2c40836dec011271128cc298a9d0
463.9 kB Preview Download