Published May 20, 2023 | Version v1
Journal article Open

ОНА ТИЛИ ВА АДАБИЁТ ДАРСЛАРИДА ЗАМОНАВИЙ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ МАҲОРАТИ

Description

Shuni ta’kidlash muhimki, «Ona tili va adabiyot» darslariga noan’anaviy darslarni olib kirish va uni ta’lim mazmuniga singdirish, dars o‘tishning yangi-yangi usullarini topish Davlat ta’lim standartlari talablarini bajarishga zamin yaratadi.

Files

TA'LIM_FIDOYILARI-2023-May-1-qism-363-366.pdf

Files (527.5 kB)

Name Size Download all
md5:f42a61457322206a8080d659d54113f3
527.5 kB Preview Download