Published May 18, 2023 | Version v1
Journal article Open

О'zbekistоnning Yevrооsiyо iqtisоdiy ittifоqi bilаn hаmkоrligidаgi muаmmоlаr vа yechimlаr

Description

Annotatsiya. Ushbu maqolada О‘zbekistоnning Yevrооsiyо iqtisоdiy ittifоqining o‘ziga xos xususiyatlari. О‘zbekistоnning Yevrооsiyо iqtisоdiy ittifоqi bilаn hаmkоrligidаgi muаmmоlаr vа yechimlаrga qaratilgan maqsad va vazifalar. Shu bilan birga iqtisodiy hamkorlik munosabatlarini tashkil etishni amalga oshirish usullari, choratadbirlarining holati va asosiy yo‘nalishlari borasidagi masalalar keltirilgan.

Files

TA'LIM_FIDOYILARI-2023-May-1-qism-268-275.pdf

Files (511.5 kB)

Name Size Download all
md5:e69c05cdcda6b68489b2bda4a2c17149
511.5 kB Preview Download