Published May 15, 2023 | Version v1
Journal article Open

TA'LIM MENEJMENTIDA STRATEGIYA VA UNING MAZMUN-MOHIYATI

Description

Annotatasiya. Mazkur maqolada boshqaruv, menejment, ta’lim menejmenti, strategiya, reja, rejalashtirish, strategik reja, strategik rejalashtirish, strategik fikrlash tushunchalari va ularning o‘zaro bog‘liqligiga aniqlik kiritilgan. Shuningdek, strategiyaning o‘ziga xos xususiyatlari, boshqaruv samaradorligini oshirishdagi ahamiyati, strategik rejalashtirishda uning moslashuvchan bo‘lishiga e’tibor berish, strategiyani ishlab chiqish va uni amalga oshirishda rahbarlar omili haqida fikr yuritilgan.

Files

TA'LIM_FIDOYILARI-2023-May-1-qism-224-235.pdf

Files (585.8 kB)

Name Size Download all
md5:856dfa0f44d03b94e68a26754f1dc78b
585.8 kB Preview Download