Published May 10, 2023 | Version v1
Journal article Open

FIZIKA DARSLARIDA OPTIKA BO'LIMINI O'QITISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANIShNING SAMARALI USULLARI

Description

Annotatsiya: Ushbu maqolada texnik ta’lim yo‘nalishlarida fizikaning optika bo‘limini o‘qitishda pedagogik texnologiyalardan foydalanishning o‘ziga xos xususiyatlari yoritilgan.

Files

TA'LIM_FIDOYILARI-2023-May-1-qism-147-151.pdf

Files (666.5 kB)

Name Size Download all
md5:ead81f4df55440d448b1f7365b3a3d15
666.5 kB Preview Download