Planned intervention: On Wednesday June 26th 05:30 UTC Zenodo will be unavailable for 10-20 minutes to perform a storage cluster upgrade.
Published May 10, 2023 | Version v1
Journal article Open

INGLIZ KOLLOKATSIYALARINI OT+SIFAT MODELI

Description

Annotatsiya. Ushbu maqola ingliz tilining o’ziga xos grammatikasi hisoblangan kollokatsiya so’zi va uning turlari, shuningdek, uning o’ziga xos xususiyatlari haqida batafsil ma’lumot beradi. Ot + sifat modelli kollokatsiyalarga namunalar ham taqdim etiladi.

Files

NINE-2023-MAY-1-qism-28-34.pdf

Files (384.3 kB)

Name Size Download all
md5:111cdb3dd4c0fccc80421ef1def809de
384.3 kB Preview Download