Published May 10, 2023 | Version v1
Journal article Open

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDAGI METAFORIK BIRLIKLARNING QIYOSIY TADQIQI

Description

Annotatsiya: Ushbu maqola metafora haqida keng fikr yuritib, batafsil ma’lumot beradi. Maqola metafora so’zining izohli lug’ati bilan ham tanishtirib, o’zbek tilidagi bir nechta metaforik birlik asoslarini ingiliz va o’zbek tillarida qiyosiy tadqiq qiladi. Shuningdek, metaforik birliklarni yoritib o’tadi va bu bo’yicha turli namunalar keltiriladi. Nazariyalar misollar orqali yoritiladi.

Files

NINE-2023-MAY-1-qism-20-23.pdf

Files (356.5 kB)

Name Size Download all
md5:d543f444f16e443acb43e9198472a586
356.5 kB Preview Download