Published May 4, 2023 | Version v1
Journal article Open

THE SIGNIFICANCE OF THE LARGE CHOIR IN THE CONCERT PROGRAM OF SONGS AND DANCE ENSEMBLES

Description

Annotatsiya: Xalqimizning musiqa boyliklari juda ham ko‘p qirrali, sermazmun va rang-barangdir. Ohangdor ajoyib kuylarimiz kishiga quvonch, xursandlik bag‘ishlaydi. Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan zamonamizda milliy kuy qo’shiqlarimiz bilan bir qatorda ulug'vor maqomlarimiz ham takomillashib serjilo bo’lib bormoqda. Ushbu maqolada qadim ashula va raqs ansambllarining konsert dasturida katta ashulaning ahamiyati haqida na’lumotlar keltirilgan.

Files

Tafakkur Manzili-2023-MAY-1-qism-11-16.pdf

Files (407.7 kB)

Name Size Download all
md5:1ec422607277c6f93af8b912550f7bbd
407.7 kB Preview Download