Published May 3, 2023 | Version v1
Journal article Open

SHARLOTTA BRONTE ASARLARIDA AYOLLAR OBRAZLARINING UMUMIY TALQINI

Description

Annotatsiya: Sh. Bronte adabiyotni jamiyatning shaffof ko'zgusi sifatida qabul qilar ekan, ob'ektiv yondashilgan asarlargina umr boqiy ekanligiga amin bo'ladi. Adabiyotning mangu mavzusi - ayollar, nafaqat ayol yozuvchilar, balki erkak yozuvchilar asarlarida ham o'ziga xos tarzda ifoda etilgan bo'lib, adabiyotshunoslikda bunday yondashuv feministik tanqidchilik nomi bilan yuritiladi. Ayollarning jamiyatdagi o'rni xususida yozilgan asarlar va ayol erki uchun kurashgan yozuvchilar ijod qilgan bo'lib, ular tom ma'nodagi feministik tanqidchilikning poydevoriga asos solgan edilar. Ushbu maqolada, Sh. Bronte asarlarida ayollar obrazining umumiy talqini haqida fikr va mulohazalar yuritiladi.

Files

TA'LIM_FIDOYILARI-2023-May-1-qism-31-34.pdf

Files (382.6 kB)

Name Size Download all
md5:ae8f0320634bcbfc995a9f2c2f7a7bd2
382.6 kB Preview Download