Published April 30, 2023 | Version v1
Journal article Open

TA'LIM SOHASIDAGI MAMLAKATLAR HAMKORLIGINING XALQARO HUQUQIY ASOSLARI

Description

Annotatsiya: Ushbu maqolda ta’lim sohasida olib borilayotgan islohatlar, shu bilan birga ta’lim sohasini rivojlantirishning o`ziga xos jihatlari va mamlakatlar o`rtasidagi ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy aloqalar bilan bir qatorda ta’lim jarayonini rivojlantishga qaratilayotgan e’tibor va hamkorlik masalalari hamda ularning huquqiy asoslari haqida so`z boradi.

Files

Tafakkur Manzili-2023-APREL-1-qism-250-255.pdf

Files (557.1 kB)

Name Size Download all
md5:ac2ddbe385b811fed4448d76de02e573
557.1 kB Preview Download