Published April 29, 2023 | Version v1
Journal article Open

ANIQ FANLARNI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN VA NOAN'ANAVIY USULLARDAN FOYDALANISH

Description

Kelajak uchun har tomonlama etuk mutaxassis kadrlar tayyorlashning mohiyati, zamonaviy fan va texnikaning rivojlanish talablariga mos barkamol avlodni tarbiyalash masalalari izchillik bilan tashkil etilib, bu boradagi dolzarb masalalar va ularni amalga oshirish chora tadbiri milliy dasturda belgilab berilgan.

Files

Magistrlar-APREL-1_qism-138-141.pdf

Files (533.4 kB)

Name Size Download all
md5:91186ac74b86a6ae086a6113f23253bf
533.4 kB Preview Download