Published April 29, 2023 | Version v1
Journal article Open

BOSHLANG'ICH SINF ONA TILI TA'LIMIDA NUTQIY VA LINGVISTIK KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH

Description

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang‘ich sinflarda ona tili va o‘qish savodxonligi fanini zamonaviy va ilg‘or texnologiyalardan foydalangan holatda o‘rgatish, milliy o‘quv dasturi talablari asosida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarda nutqiy (tinglab tushunish, so‘zlash, o‘qish , yozish) va lingvistik( grammatik va leksik) kompetensiyalarni shakllantirish, bundan tashqari, darslarda amaliy ko‘nikmalarini rivojlantirish, hamda ona tili va o‘qish savodonligi darslarini sifatli tashkil etish uchun metodik tavsiyalar berib o‘tilgan.

Files

Tafakkur Manzili-2023-APREL-1-qism-218-222.pdf

Files (482.2 kB)

Name Size Download all
md5:a7d07543335b8d9ec7858b430c601a1d
482.2 kB Preview Download