Published April 25, 2023 | Version v1
Journal article Open

JALOLIDDIN RUMIY IJODINI O'RGANILISHI VA UNING HAYOT FAOLLIYATI

Description

Annotatsiya: Ushbu maqolada Jaloliddin Rumiy ijodi, uning asarlari haqida so‘z boradi. Rumiyning adabiyotdagi o‘rni, ijodi bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib borgan olimlar va uning asarlarining asosiy g’oyalari haqida so‘z yuritilgan.

Files

Tafakkur Manzili-2023-APREL-1-qism-185-189.pdf

Files (461.3 kB)

Name Size Download all
md5:072b95634c9031b0eb66b7f1d1a936be
461.3 kB Preview Download