Planned intervention: On Wednesday June 26th 05:30 UTC Zenodo will be unavailable for 10-20 minutes to perform a storage cluster upgrade.
Published April 25, 2023 | Version v1
Journal article Open

G'ARBLASHUV DAVRIDA USMONLI TA'LIM TIZIMINING TARIHI VA BUGUNGI KUNI

Creators

Description

Annotatsiya:Usbu maqolada Usmoniylar davridagi ta’lim tizimining g’arblashmasi va Turkiyadagi ta’lim tarihi xaqida qisqacha ma’lumotga ega bolasiz. Aslida ilk tuzilish davrida islom olamidagi madrasa tizimidan katta taʼsir olgan Oʻrta asrlardagi Yevropa taʼlim tizimi Gʻarb sivilizatsiyasining dunyoviylashuvi, yangi maʼlumotlarning rivojlanishi kabi omillar bilan oʻzgara boshladi.

Files

Tafakkur Manzili-2023-APREL-1-qism-170-184.pdf

Files (735.3 kB)

Name Size Download all
md5:8e996fe17e4cc3647b9f6fcd8cec0d9a
735.3 kB Preview Download