Published April 23, 2023 | Version v1
Journal article Open

O'ZBEK TILI FANINI O'QITISHDA INTERFAOL METODLARIDAN FOYDALANISH USULLARI

Description

Annotatsiya: maqolada o’zbek tili fanini o’qitish jarayonida interfaol usullardan foydalanish va uning afzalliklari haqida fikrlar bayon etilgan.

Files

TA'LIM_FIDOYILARI-2023-APREL-1-qism-262-265.pdf

Files (531.5 kB)

Name Size Download all
md5:e0bc54feebfebc856ae59f545b2bd389
531.5 kB Preview Download