Published April 19, 2023 | Version v1
Journal article Open

O'zbek va koreys xalq og'zaki ijodida ayol timsolining ahamiyati

Description

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek va koreys xalq og‘zaki ijodi namunalarida o‘zining donoligi, xulq-atvori, ko‘rsatgan qahramonliklari tufayli mashhurlikka erishgan ayol obrazlari haqida umumiy ma’lumotlar keltirilgan. Shuningdek, maqolada ayol timsollari berilgan asarlarning ham qisqacha tavsifi berib o‘tilgan.

Files

Tafakkur Manzili-2023-APREL-1-qism-140-142.pdf

Files (433.9 kB)

Name Size Download all
md5:bca333313ce2ab5daabf4fef8c8429b0
433.9 kB Preview Download