Published April 19, 2023 | Version v1
Journal article Open

O'SMIRLARDA AGRESSIV XULQ NAMAYON BO'LISHINING IJTIMOIY PSIXOLOGIK MEXANIZIMLAR

Description

Annotasiya: Agressiv xulq oilada o’smirning erkinliklari haddan ziyod chegaralanganda yoki unga haddan ziyod erkinliklar berilganda ham shakllanishi mumkin. Ushbu maqolada agressivlik tushunchasi, agressivlik borasida olib borilgan tadqiqotlar, agressivlikning turlari hamda o’smirlarga xos agressivlik, uning kelib chiqish sabablari ochib berilgan. Shu bilan birga o'smirlarda agressivlikning shakllanishiga shaxs xususiyatlari ta’siri masalalari va oilaning ta’siri yoritib berilgan.

Files

Tafakkur Manzili-2023-APREL-1-qism-130-134.pdf

Files (579.2 kB)

Name Size Download all
md5:8783bbf183dd7dba082397d3053cee25
579.2 kB Preview Download