Published April 19, 2023 | Version v1
Journal article Open

O'ZBEKISTONDA BIOLOGIK RESURSLARDAN FOYDALANISH

Creators

Description

Annotasiya;Maqola o’zbekistonda biologik resurslardan tabiiy resurslar.O‘simliklarninginson hayotidagi ahamiyati, O‘simliklar havoni tozalashi, tuproqlarni yemirilishdan saqlashi, yog’inlarni ushlab qolishi va daryolarni suv bilan bir maromda ta’minlashi aks yetirilgan.

Files

Konferensiya-2022-Mart-1-qism-201-204.pdf

Files (611.0 kB)

Name Size Download all
md5:cee087a6cba232283f48809ae3b64be7
611.0 kB Preview Download