Published April 17, 2023 | Version v1
Journal article Open

O`zbek xalq cholg`ulari orkestri ijrochilik madaniyati va uning ba'zi umumiy shakllanish tamoyillari

Description

Maqolada cholg`ular, xalq cholg`ulari orkestri tarixi, ijrochilik madaniyati, cholg‘u madaniyati rivojlanish yo‘llari, milliy orkestrlarni tashkil etish borasida olib borilgan ishlar, hamda xalq orkestr shakllanishining tarixiy yo‘lini tahlil etish bugungi kunda orkestr ijrochiligi shakllanish tamoyillarini hamda qator qonuniyatlarini ishlab chiqishga doir masalalar shuningdek, G`arb va Sharq musiqashunos olimlarining qarashlari yoritilgan.

Files

TA'LIM_FIDOYILARI-2023-APREL-1-qism-187-195.pdf

Files (500.6 kB)

Name Size Download all
md5:05649abd87d7766c55b97e871993186b
500.6 kB Preview Download