Published April 15, 2023 | Version v1
Journal article Open

AQSH SUG'URTA BOZORINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Description

Annotatsiya: Ushbu maqolada AQSH sug’urta bozorining o’ziga xos xususiyatlariva unda mavjud muammolar, shuningdek ushbu bozorni rivojlantirishda sug’urta munosabatlarini erkinlashtirishning zarurligi yoritilgan. Qolaversa, AQShda tibbiy xizmat juda qimmatga tushadi, shuning uchun sug'urta tizmini haqida qimmatli ma’lumotlar keltrilgan

Files

Konferensiya-2022-APREL-1-qism-135-139.pdf

Files (621.5 kB)

Name Size Download all
md5:9e635af6cbd1436936e529b3ef99fc0c
621.5 kB Preview Download