Published April 15, 2023 | Version v1
Journal article Open

BО'LАJАK РЕDАGОGLАRNING KАSBIY-РЕDАGОGIK KОMРЕTЕNTLIK АSОSLАRI VA PЕDАGОGIK-РSIXОLОGIK АDАBIYОTLАRDА KОMРЕTЕNTLIK TUSHUNCHАSINING TАLQINI

Description

Anotatsiya. Ushbu maqolada kompetentlik sifatlari hamda shakllanishning mohiyatli xarakteriskalari, texnologik jihatdan bo’lajak pedagog-psixologlarning kompetentligini rivojlantirish va shakllantirishning pedagogik-psixologik shartlari haqida ma’lumot berilgan.

Files

Konferensiya-2022-APREL-1-qism-107-113.pdf

Files (533.1 kB)

Name Size Download all
md5:fdf4c36b344b37b5bc1a7b6f09904e11
533.1 kB Preview Download