Published April 13, 2023 | Version v1
Journal article Open

BО'LАJАK РЕDАGОGLАRNING KАSBIY-РЕDАGОGIK KОMРЕTЕNTLIK АSОSLАRI

Description

Anotatsiya. Ushbu maqolada bo’lajak pedagoglarda pedagogik-psixologik kompetentlikni shakllantirish jihatlariga qaratilgan. Bo’lajak pedagoglarni pedagogikpsixologik kompetentlikni shakllantirish masalasining ilmiy nazariy ahamiyati, uni o’rganilganlik darajasi va xozirgi vaqtdagi ahamiyati yoritilgan.

Files

Konferensiya-2022-APREL-1-qism-59-67.pdf

Files (562.8 kB)

Name Size Download all
md5:0211940e195cbdb49c4dd542ec1449d9
562.8 kB Preview Download