Published April 6, 2023 | Version v1
Journal article Open

KIMYO FANIDAN MASALALAR YECHISH ORQALI O`QUVCHILARDA BILISH DARAJASINI OSHIRISH

Description

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabda kimyo fanini o‘qitishda o`quvchilarda bilish qobiliyatini, fanlar aro aloqalarni shakillantirishda kimyoviy masalalalarning o‘rni kursatilgan.

Files

NINE-2022-Fevral-1-qism-4-9.pdf

Files (378.4 kB)

Name Size Download all
md5:7eb345e3d7d1de140e8479ab44f71dc6
378.4 kB Preview Download