Published March 31, 2023 | Version v1
Journal article Open

SADRIDDIN AYNIYNING TA'LIMIY-TARBIYAVIY ASARLARIDA AXLOQIY VA PEDAGOGIK AQIDALAR

Description

Annotasiya: maqolada marifatparvar adib, tarixnavis o‘lim va yozuvchi Sadriddin Ayniy ilmiy-ijodiy merosininig jahon ilm-fanida tutgan o’rni va asarlarida axloqiy va pedagogiк aqidalarning ifoda etilishining ahamiyati kabi masalalar tahlil etilgan.

Files

TA'LIM_FIDOYILARI-2023-Mart-1-qism-231-235.pdf

Files (472.1 kB)

Name Size Download all
md5:2b16f591e9cddf04e6eef0f59bad8c38
472.1 kB Preview Download