Published March 31, 2023 | Version v1
Journal article Open

BANK DEPOSIT VA KREDIT OPERATSIYALAR AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH

Description

Annotatsiya: Ushbu maqolada bank deposit va kredit operatsiyalar amaliyotini takomillashtirish masalalari keng yoritib berilgan. Ular davr taraqqiyoti bilan shahdam qadam tashlash maqsadida hamda raqobat kurashiga bardosh bera olishda o‘z hizmat turlarini ko‘paytirishlari va rivojlantirishlari shart. Bu o‘z navbatida tijorat banklari xususiy kapitalining milliy va halqaro standartlar darajasiga yaqinlashtirish bo‘yicha ilmiy hamda amaliy ahamiyatga ega bo‘lgan tadqiqotlar olib borilishini taqazo etmoqda.

Files

TA'LIM_FIDOYILARI-2023-Mart-1-qism-209-212.pdf

Files (620.7 kB)

Name Size Download all
md5:20ab7bcd327f712bfe066deb6fac5615
620.7 kB Preview Download