Published March 28, 2023 | Version v1
Journal article Open

PEDAGOGNING KASBIY KOMPETENTLIGI –TA'LIM SIFATINING GAROVI

Description

Annotatsiya: Tarbiyachi-pedagog yosh avlodni xalqimizning munosib farzandlari qilib tayyorlashdek muhim, faxrli ish bilan birga mas’uliyatli vazifani bajaradi. Tarbiyachipedagogning siyosiy yetukligi bolalarni tarbiyalash sifati uchun xalq hamda jamiyat oldidagi o’z mas’uliyatini anglashga, ta’lim-tarbiya vazifalarini ijodiy yondashishga, o’z mahoratini doimo takomillashtirib borish va ishdagi o’rtoqlarini o’sishiga yordam beradi.

Files

Tafakkur Manzili-2023-MART-1-qism-74-76.pdf

Files (496.4 kB)

Name Size Download all
md5:2265e407b887be7dfa04b84360324a3d
496.4 kB Preview Download