Published March 18, 2023 | Version v1
Journal article Open

OLIY HARBIY TA'LIM MUASSASALARIDA ZAMONAVIY ILMIY-IJODIY TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISH

Description

Annotatsiya: Zamonaviy talablarga javob beradigan, har sohada kreativ bo‘la oladigan mutaxassislar sonini oshirish orqali rivojlanishni takomillashtirishni ko‘rsatadi. Harbiy xizmatchilar orasida kreativ fikrlashni shakllantirish borasida muhim fikrlar maqolada ilgari surilgan.

Files

Magistrlar-FEVRAL-1_qism-11-14.pdf

Files (467.9 kB)

Name Size Download all
md5:e15043fe9a689f3bda7dcfced598e9d7
467.9 kB Preview Download