Published March 11, 2023 | Version v1
Journal article Open

Texnologiya ta'limida boshlang'ich sinf o'quvchilarini tabiatga munosabatini shakllantirish

Description

Tabiat va tabiat boyliklari kishilik jamiyati yashayotgan, rivojlanayotgan ba’zi odamlarning moddiy va ma’naviy ehtiyojlarini qondiradigan manbaa. Inson tabiat va uning zahiralaridan foydalanmay yashay olmaydi. Texnologiya ta’limi o’quvchilarni tabiat bilan munosabatini birlashtiradi.

Files

Tafakkur Manzili-2023-MART-1-qism-16-20.pdf

Files (420.9 kB)

Name Size Download all
md5:044d662c2df8d5fb9e08a98021657396
420.9 kB Preview Download