Published February 27, 2023 | Version v1
Journal article Open

BYUDJETLARGA SOLIQ YIG'ILISHINI OSHIRISH BO'YICHA TAKLIFLAR SIFATIDA IQTISODIY VA SOLIQ TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH (JIZZAX VILOYATI MISOLIDA)

Description

Ushbu maqolada byudjetlarga soliq yig'ilishini oshirish bo'yicha takliflar sifatida iqtisodiy va soliq tizimini takomillashtirish (Jizzax viloyati misolida) Soliq to‘lovchilarning soliq potentsialining to‘g‘ri aniqlanganligi. Byudjetlarga soliq yig'ilishini oshirish bo'yicha takliflar sifatida umuman iqtisodiy va soliq tizimini takomillashtirish mumkin quyidagi qoidalari ham keltirilgan.

Files

Konferensiya-2022-YANVAR-1-qism-79-86.pdf

Files (799.5 kB)

Name Size Download all
md5:bafcd670d40a02c382fce6388ab8e3f8
799.5 kB Preview Download