Published February 24, 2023 | Version v1
Journal article Open

IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA KORPORATSIYALARNI BOSHQARISHNING ILMIY-METODOLOGIK ASOSLARI

Description

Annotatsiya: Maqolada iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida korporatsiyalarni boshqarishning ilmiy-metodologik asoslari va barqaror rivojlanishga o‘tish sharoitida innovatsion dasturlarni faollashtirish bo'yicha bir qator xulosalar va takliflar berilgan. Respublika iqtisodiyoti, uning raqobatbardoshligini oshirish va boshqaruvni takomillashtirishning ahamiyati va dolzarbligini muhokama qilinadi.

Files

TA'LIM_FIDOYILARI-2023-FEVRAL-1-qism -169-174.pdf

Files (454.6 kB)

Name Size Download all
md5:7b4d6eab6b971d570af53c7f02127000
454.6 kB Preview Download