Published February 22, 2023 | Version v1
Journal article Open

CHET TILLARINI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VOSITASIDA SAMARALI O'RGANISH

Description

Annotatsiya: Bugungi kunda yuqori kasbiy malakaning asosiy talablaridan biri chet tillarini mukammal bilish bo’lib qoldi. Xalqaro muloqot tillar o’rtasida yetakchi o’rinni egallab kelayotgan ingliz tilini o’rganishga alohida e’tibor berilayotgani ham bejiz emas. O’zbekiston Respublikasi ta’lim tizimida ingliz tili o’qitish, o’rgatish ilmiy yondashuv asosida, davrtalablariga to’la javob bera oladigan yangi axborot-kommunikatsiya va pedagogik texnologiyalar joriy etilishi asosida yangi sifat darajasiga ko’tarilib bormoqda.

Files

Sharq_Falsafasi-2023-Fevral-1_qism-74-78.pdf

Files (431.9 kB)

Name Size Download all
md5:1384ea5ee42d105a037a5e0a36a7bbba
431.9 kB Preview Download