Published February 21, 2023 | Version v1
Journal article Open

UZLUKSIZ TA'LIM MILLIY О'QUV DASTURI ASOSIDA AMALIY FANLARNI О'QITISH NAZARIYASI

Creators

Description

Annotasiya: Maqola Uzluksiz ta’lim Miiliy о‘quv dasturi asosida amaliy fanlarni о‘qitish nazariyasi xususida bо‘lib, unda Amaliy fanlar о‘quv dasturining mazmunmohiyati va amaliy fanlarni о‘qitish nazariyasi haqida ma’lumotlar berilgan.

Files

Sharq_Falsafasi-2023-Fevral-1_qism-66-70.pdf

Files (645.5 kB)

Name Size Download all
md5:9123ca7173847a871cd909a4a0b5c2a4
645.5 kB Preview Download