Published February 1, 2023 | Version 1
Other Open

AKADĒMISKO BIBLIOTĒKU UN ATMIŅAS INSTITŪCIJU TRANSFORMATĪVĀ LOMA SABIEDRISKAI ZINĀTNEI UN ATVĒRTAI ZINĀTNEI BALTIJAS VALSTĪS

  • 1. University of Latvia
  • 2. University of Tartu

Description

Raksts satur kopsavilkumu pētījumam “Akadēmisko bibliotēku un atmiņas institūciju transformatīvā loma sabiedriskai zinātnei un atvērtai zinātnei Baltijas valstīs”, kas veikts Erasmus+ programmas 2. pamatpasākuma stratēģiskās partnerības projekta, kura nosaukums ir “Universitāšu bibliotēkas kā zinātniskās kopienas un sabiedrības sadarbības veicinātājas Baltijas valstīs amatierzinātnes kontekstā” ietvaros. Pētījuma ziņojums, kā arī kopsavilkumi visās projekta sadarbības partneru valstu valodās ir pieejami projekta materiālu kolekcijā Zenodo vietnē https://zenodo.org/communities/libocs/ 

The article provides a summary of the study report on “The Transformative Role of University Libraries and other Memory Institutions for Citizen Science and Open Science in the Baltics”, which was conducted during Erasmus+ program second framework strategic partnering project “University libraries strengthening the academia-society connection through citizen science in the Baltics – LibOCS”. The full report and summaries of this report in project partners' national languages are available under project materials collection on Zenodo https://zenodo.org/communities/libocs/ 

Notes

Project Number: 2021-1-EE01-KA220-HED-000031125 Project Acronym: LibOCS Project Title: University libraries strengthening the academia-society connection through citizen science in the Baltics This project is funded under the Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships program.

Files

PR2_study_draft_Short_version_A7_LV.pdf

Files (707.5 kB)

Name Size Download all
md5:47874d807d8ac95338d697d8041e7c58
707.5 kB Preview Download