Published January 31, 2023 | Version v1
Report Open

Probiotiká, prebiotiká a črevná mikroflóra v ľudskom zdraví

  • 1. Biofortis, NutriSciences
  • 2. Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food
  • 3. Mondelēz International
  • 4. International Flavors & Fragrances (IFF)
  • 5. Yakult Europe
  • 6. Danone
  • 7. Südzucker Group
  • 8. International Life Sciences Institute (ILSI) Europe

Description

Vedomosti o prebiotických a probiotických mechanizmoch sa v posledných rokoch výrazne prehĺbili. Hoci účinky sú často špecifické pre určitý kmeň a produkt, niektoré prebiotické a probiotické benefity môžu byť riadené spoločnými, zdieľanými mechanizmami, a preto môžu byť zovšeobecniteľné. Použitie nových fyziologických a analytických nástrojov v multidisciplinárnom výskumnom prostredí umožňuje objasnenie ďalších mechanizmov. Týmto spôsobom bude možné zlepšiť pochopenie prebiotických, probiotických a synbiotických účinkov na zdravie. Na základe nových overených vedeckých dôkazov je táto monografia hodnotnou referenčnou prácou zameranou na informovanie širokej verejnosti o črevnom mikrobióme a prebiotických a probiotických nutričných konceptoch.

Files

ILSI monografia SK-final .pdf

Files (2.7 MB)

Name Size Download all
md5:c34b5654513bb427c20520950143987e
2.7 MB Preview Download