Published December 29, 2022 | Version v1
Journal article Open

Kentlileşme Sürecinde Değişen Düğün Merasimleri ve Toplumsal Yansımaları Üzerine Bir Alan Araştırması

  • 1. Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Description

Öz: Sanayi Devrimi sonrası kırsal alanlardan kentlere yönelen yoğun göçler, kentleşmenin hızını artırmıştır. Türkiye ise benzer süreçleri, 20. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle yaşamaya başlamış ve hızlı bir kentleşme sürecine girmiştir. Farklı bölgelerdeki kırsal nüfus, büyükşehirlere akın etmiştir. Böylece ülkenin farklı yerel kültürleri kentlere taşınmış ayrıca yeni kent sakinleri, başta kent kültürü olmak üzere farklı kültürlerle tanışmışlardır. Bu çalışma, kentlileşme sürecinde meydana gelen sosyal, kültürel ve dinî değişmeyi, düğün merasimleri üzerinden ele almaktadır. Çünkü düğün merasimleri, bir topluluğun kültürünü yansıtan en önemli unsurlardandır. Bunun yanında yaşam tarzını şekillendiren kültürün, sosyal ve dinî hayatla olan ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda, düğün merasimlerinin ve bu merasimlerde yaşanan değişimin, toplumu anlama noktasında önemli bir projeksiyon işlevi göreceği düşünülmektedir. Çalışmamız bu noktadan hareketle nitel yöntemin tercih edildiği ve fenomenolojik desenin kullanıldığı bir alan araştırmasıdır. Bursa kent merkezine göç eden Belenören köylüsü ailelerin üç nesliyle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Böylece kentlileşme sürecinde düğün merasimlerinde yaşanan değişimi görme fırsatı elde edilmiştir. Bir yandan bu değişimin sosyal, kültürel ve dinî yönlerine temas edilirken diğer yandan ilgili yöreye ait folklorik unsurlara yer verilmiştir.

Notes

Citation/©: Sağlam, M.T. (2022). Kentlileşme Sürecinde Değişen Düğün Merasimleri ve Toplumsal Yansımaları Üzerine Bir Alan Araştırması. Theosophia, 5, 159-174.

Files

09_mtsaglam.pdf

Files (883.6 kB)

Name Size Download all
md5:5945fd3092cdd7700fde63f72dd656d8
883.6 kB Preview Download

Additional details

Related works

Is derived from
Journal article: https://en.theosophiajournal.com/ (URL)