Published December 29, 2022 | Version v1
Journal article Open

Sağlık Kurumlarında Manevi Danışmanlık Hizmetleri

  • 1. Diyanet İşleri Başkanlığı

Description

Öz: Batı ülkelerinde teori ve uygulama açısından oldukça gelişmiş olan Manevi Danışmanlık uygulamasının Türkiye’de çok kısa bir geçmişi bulunmaktadır. Hastanelerde Manevi Danışmanlık hizmetleri, 2015 yılında Sağlık Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan “Hastanelerde Manevi Destek Sunmaya Yönelik İşbirliği” protokolünü içeren Manevi Danışmanlık uygulama projesini takip eden süreçte teorik ve pratik bir canlılık kazanarak gelişmeye başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, dünyada ve özellikle Türkiye’de hastanelerde Manevi Danışmanlık hizmetlerinin genel özelliklerini ve uygulama sürecini incelemektir. Bu bağlamda, hastane temelli Manevi Danışmanlığın kavramsal ve teorik çerçevesi, tarihçesi, yasal dayanağı ve işleyişi, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerindeki uygulamalar üzerinden gözden geçirilmekte; projede aynı zamanda birinci kuşak manevi danışman olan araştırmacının ilk elden gözlem ve deneyimleri ışığında ülkemizdeki uygulamaların tarihsel süreci ve mevcut durumu ele alınmaktadır.

Notes

Citation/©: İşbilen, N. (2022). Sağlık Kurumlarında Manevi Danışmanlık Hizmetleri. Theosophia, 5, 83-102.

Files

05_nisbilen.pdf

Files (932.3 kB)

Name Size Download all
md5:6e3568e05ee8a93416ac90fe8d759ded
932.3 kB Preview Download

Additional details

Related works

Is derived from
Journal article: https://en.theosophiajournal.com/ (URL)