Published December 21, 2022 | Version v1
Project deliverable Open

Duurzaam Utrecht 2030 - leef duurzaam, ook met een smalle beurs Verslag periode september-november 2022

  • 1. EthicSchool

Description

De gemeente Utrecht en andere overheden streven ernaar voor 2030 de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) te bereiken. De medewerking van zowel rijkere als armere burgers is hiervoor nodig. In Duurzaam Utrecht 2030 vragen we mensen met een smalle beurs hoe ze zelf duurzaam willen leven en betrekken politici, ambtenaren, onderwijsinstellingen, sociale partners en burgers bij oplossingen om deze wensen mogelijk te maken. Dit rapport richt de focus op de activiteiten in Duurzaam Utrecht 2030 in het najaar van 2022. Tussen 9 oktober 2021 en 11 november 2022 zijn 42 ontmoetingen georganiseerd op 30 locaties verspreid over de stad Utrecht, met 500 mensen. Hierbij zijn ongeveer 150 vrijwilligers betrokken, 19 studenten en 2 scholieren. De bijbehorende mediacampagne bereikte ongeveer 1 miljoen mensen via kranten, radio, stadstv en eigen media van partners. Dankzij subsidie van de gemeente Utrecht (Initiatievenfonds), Kerk en Wereld en Katholieke Caritas Utrecht en bijdragen in natura van tientallen organisaties is inhoudelijk voortgang geboekt op het gebied van samen tuinieren, subsidie op biologische boodschappen, en energieadvies in huis. Duurzaam Utrecht 2030 won de derde prijs van de Mantel van Sint Maarten 2022. Dit vormt een goede basis voor vervolginitiatieven in 2023.

Files

Duurzaam leven met smalle beurs verslag definitief.pdf

Files (1.3 MB)