Published December 12, 2022 | Version v1.0
Report Open

UB-BOTT-samarbeid om datahåndteringsplaner: kartlegging og anbefalinger

  • 1. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • 2. Universitetet i Oslo
  • 3. Universitetet i Bergen
  • 4. UiT Norges arktiske universitet
  • 1. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • 2. Universitetet i Oslo
  • 3. UiT Norges arktiske universitet

Description

Basert på de siste års utvikling av digitale verktøy for datahåndteringsplaner og antatt sammenfallende behov hos BOTT-universitetene, ble det startet opp et samarbeidsprosjekt i UB-BOTT våren 2022. Formålet med prosjektet har vært å kartlegge eksisterende verktøy for DHP, inkludert eksempler på drift og tilhørende støttetjenester, samt beskrive behov og ønsker ved de deltakende institusjonene og skissere mulige modeller for eventuelt samarbeid om DHP.

Prosjektet har ikke hatt til hensikt å vurdere utvikling av nye verktøy for datahåndteringsplan, men tatt utgangspunkt i eksisterende verktøy og sett på mulighetene for samarbeid om anbefalinger, veiledning og eventuell drift av egne instanser/implementasjoner.

Det overordnete målet for prosjektet har vært å komme fram til anbefalinger som vil gjøre institusjonene i stand til å tilby og/eller anbefale DHP-verktøy som

  • gir relevant og fagtilpasset veiledning
  • inkluderer relevant informasjon for institusjonene og forskningsfinansiører
  • oppleves som relevant og nyttig for forskere og deres prosjekter


Prosjektgruppen har bestått av representanter fra UiO, UiT, UiB og NTNU.

Files

Rapport_DHP_UB-BOTT_desember_2022.pdf

Files (338.4 kB)

Name Size Download all
md5:ad3afd2a1baebf01c53aa7dbfa40256a
338.4 kB Preview Download