Published December 7, 2022 | Version v1
Presentation Open

Národný informačný webinár k Európskemu cloudu pre otvorenú vedu (EOSC)

Description

EOSC nastoľuje v oblasti vedy nový štandard výskumnej i publikačnej činnosti. Umožňuje tiež napredovanie výskumu prostredníctvom uchovávania nadobudnutých dát a ich využitia pre ďalší pokrok vo výskume.  EOSC je úzko previazaný s princípmi otvorenej vedy a FAIR dát. Tieto sú pre ďalší rozvoj vedy, a teda celej spoločnosti, nevyhnutné. Účastníci webinára získajú možnosť praktického oboznámenia sa s vypracovaním Data Management Plan, ktorý uvádza, ako sa má s dátami zaobchádzať v procese výskumu i po jeho dokončení. Rovnako budú predstavené aktuálne výzvy programu Horizont Európa zamerané na zlepšovanie výskumných dát a infraštruktúr.

Files

Dobbersteinova_Narodná stratégia.pdf

Files (7.8 MB)

Name Size Download all
md5:2e8b0a2d2d05becb0a9566f46cb9423a
1.0 MB Preview Download
md5:e182d9958b45a19c89db4287c1f12b1c
1.7 MB Preview Download
md5:10639302d76ef981d7b3db6efdcd8396
801.4 kB Preview Download
md5:acc68e707e36a4e54691c7baf3f660c9
1.4 MB Preview Download
md5:ad8d45fa6c9fe8af3c2bcbbfa5120210
2.8 MB Preview Download