There is a newer version of the record available.

Published October 25, 2022 | Version v1
Presentation Open

Seriózne, sporné alebo predátorské? Otvorene o etike a ekonomike vedeckého publikovania

  • 1. Ekonomická univerzita v Bratislave
  • 2. CVTI SR

Description

S tlakom na publikovanie výsledkov nášho výskumu v kombinácii s posunom k online sprístupňovaniu sa rozšírilo pochybné publikovanie. Čo je etické a čo už nie? Ako sa správajú predátori vedeckého publikovania? 

Files

Baumohl.pdf

Files (6.1 MB)

Name Size Download all
md5:02fbb40fc24b783b284c462dc60b2c13
1.5 MB Preview Download
md5:78db08d710e45042dc08b0d98c565e4d
4.6 MB Preview Download