Published October 4, 2022 | Version v1
Report Open

Spredning af RT & Sputnik i alternative nyhedsmiljøer: Hvordan dansk-, svensk- og tysksprogede alternative nyhedsmiljøer deler indhold fra russiske statsmedier

Description

Denne rapport undersøger spredningen af indhold fra de to russiske statsmedier RT og Sputnik i digitale alternative nyhedsmiljøer i Danmark, Sverige, Østrig og Tyskland. Med rapporten sigter vi efter at kvalificere debatten om, hvilken rolle de to medier, der i marts 2022 blev blokeret af EU, har spillet i vestlige offentligheder. Rapporten er udarbejdet af AlterPublics, udgivet af Center for Nyhedsforskning og støttet af Carlsbergfondet.

Files

Rapport - Spredning af RT & Sputnik i alternative nyhedsmiljøer - AlterPublics - 2022.pdf