There is a newer version of the record available.

Published August 30, 2022 | Version v1.0
Report Open

Samenwerken met en aan data: DIGILAB en FAIR

  • 1. Data Archiving and Networked Services (DANS)

Contributors

Editor:

Project manager:

  • 1. Data Archiving and Networked Services (DANS)

Description

Dit is het eindrapport dat de uitkomsten van de landschapsanalyse en behoefteanalyse presenteert van het E-RIHS.nl project “Samenwerken met en aan data: DIGILAB en FAIR”, uitgevoerd door DANS. Het onderzoek vond plaats tussen voorjaar 2021 en zomer 2022.

 

Met dit onderzoek heeft DANS een inventarisatie van het huidige datalandschap binnen de erfgoedwetenschappen in Nederland gemaakt, met de focus op organisaties (potentieel) actief binnen E-RIHS.nl. Hierbij is gekeken naar hoe organisaties data creëren, verwerken, opslaan, archiveren, publiceren en hergebruiken en de huidige stand van beleid, organisatie en samenwerking op het gebied van data. Door deze landschapsanalyse worden de knelpunten waar het veld momenteel last van heeft inzichtelijk gemaakt (gepresenteerd in Figuur 3). Daarnaast worden in dit rapport de wensen en behoeften van de E-RIHS.nl partners geanalyseerd met betrekking tot de oprichting en organisatie van het consortium. Deze bevindingen zijn gedaan op basis van interviews met tien E-RIHS.nl partners, alsmede een breder uitgezette enquête die is ingevuld door achttien verschillende onderzoekers, data stewards en andere professionals uit de erfgoedwetenschappen.

Files

Samenwerken_met_en_aan_data_DIGILAB_en_FAIR-Eindrapport_DANS.pdf

Files (1.2 MB)

Additional details

Related works

Cites
Report: 10.5281/zenodo.4274245 (DOI)