Published July 19, 2022 | Version v1
Report Open

Producţia editorială în Republica Moldova: indicatori statistici şi logistici 2021

Description

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii din Republica Moldova

 

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova. Raport anual / Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova ; elaborare: Renata Cozonac, Valentina Chitoroagă. – Chişinău : CNCRM, 2022 (Print-Caro SRL). – ISSN 2587-3423. – E-ISSN 2587-3628. – ISBN 978-9975-49-494-6.

2021 : Fermitate şi consecvenţă în acţiune. – 2022. – 120 p. : diagr., fig., tab. – 10 ex. – ISBN 978-9975-49-518-9. – ISBN 978-9975-49-519-6 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.6370725.

 

015(478)CNCRM(047.1)

C 16

Files

Stat ed 2021.pdf

Files (1.7 MB)

Name Size Download all
md5:00145fa6d9fdbf0462216746adcb5e0e
1.7 MB Preview Download