Planned intervention: On Wednesday June 26th 05:30 UTC Zenodo will be unavailable for 10-20 minutes to perform a storage cluster upgrade.
Published May 31, 2022 | Version 2.0
Report Open

Haal meer uit je erfgoedsite; gids met praktische tips

Description

De afgelopen jaren hebben binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed allerlei onderzoeken plaatsgevonden naar hoe verschillende doelgroepen digitaal erfgoed gebruiken, van algemeen publiek, professionals (creatieve industrie, wetenschap en erfgoedsector) tot onderwijs. Dit heeft onder meer geleid tot inzicht in de zogeheten klantreizen naar digitaal erfgoed én acht gedragsprofielen van gebruikers. 

Alle onderzoeksresultaten zijn vertaald naar de praktijk: wat betekenen ze voor de inrichting van een erfgoedsite? Het eindresultaat is de interactieve gids 'Haal meer uit je erfgoedsite' – met zowel praktische adviezen als samenvattingen van de onderzoeksresultaten waar deze adviezen op gebaseerd zijn.

Met deze gids kun je je eigen site toetsen aan de adviezen om erfgoedsites in te richten. Ook biedt de gids tips hoe je met kleine aanpassingen je site gebruikersvriendelijker maakt. En wil je je site doorontwikkelen of vernieuwen? Ook dan is deze publicatie een handige leidraad. Aan de gids hebben onderzoekers van de eerdere gebruikersonderzoeken én collega’s van erfgoedorganisaties hun medewerking verleend.

Files

Haal meer uit je erfgoedsite - gids met praktische tips V_20220613.pdf