Published February 25, 2022 | Version v1
Journal article Open

Bætt gæði, geymsluþol og minni sóun í virðiskeðju íslensks grænmetis / Improved quality, shelf life and reduced waste in the value chain of Icelandic vegetables

Description

Verkefninu Bætt gæði, geymsluþol og minni sóun í virðiskeðju íslensks grænmetis var ætlað að efla grænmetisgeirann á Íslandi með nýrri þekkingu og styðja við aukna framleiðslu á grænmeti af miklu gæðum. Meginviðfangsefni verkefnisins voru (1) geymsluþolsrannsóknir, (2) athuganir á leiðum til að skapa verðmæti úr hliðarafurðum, og (3) greining á leiðum til að draga úr rýrnun í virðiskeðjunni. Þessi skýrsla fjallar um geymsluþolsrannsóknir og greiningu á tækifærum í virðiskeðjunni. Verkefnið skilar þremur öðrum skýrslum um framangreind megin-viðfangsefni. Verkefnið hefur verið unnið í samstarfi við garðyrkjubændur og söluaðila. 
_____

The aim of the project “Improved quality, shelf life and reduced waste in the value chain of Icelandic vegetables” was to strengthen the vegetable sector in Iceland by new knowledge and support for increased production of high-quality vegetables. The main tasks were: (1) research in the field of vegetable shelf life, (2) studies on increased value of by-products, and (3) studies on methods to reduce waste in the value chain. This report includes data from shelf-life studies and results from studies of opportunities for the vegetable sector. The project delivers three other reports on the main tasks listed above. The project was carried out in good cooperation with farmers and the commerce sector. 

Notes

Styrktaraðili/Funding: Matvælasjóður

Files

13_22_Virðiskeðja-grænmetis_Lokaskýrsla-Februar-2022.pdf

Files (6.0 MB)