There is a newer version of the record available.

Published January 25, 2022 | Version v1
Report Open

D1C.6 Development of 100%-hydrogen compatible domestic components

 • 1. Kiwa Technology B.V.

Description

In het kader van het nationale onderzoeksprogramma HyDelta wordt onderzoek uitgevoerd met als doel barrières voor waterstofprojecten weg te nemen. Werkpakket 1C van HyDelta betreft hoofdleidingen, aansluitleidingen, gasmeteropstellingen en binneninstallaties. Er zijn verschillende onderzoeksvragen opgesteld om deze thema’s nader te onderzoeken. Zie Bijlage I.

De onderzoeksvraag die in dit rapport wordt behandeld luidt (vraag 61):

Hoe sluiten de ontwikkelingen van alle componenten, die geschikt zijn voor 100% waterstof, in het distributienet (inclusief aansluitingen), bij de binneninstallatie en de gasverbruikstoestellen achter de meter op elkaar aan, zodat de hele keten op elkaar afgestemd is?

De focus ligt hierbij op ontwikkelingen in materialen voor binneninstallaties en gasverbruiks­toestellen.

Om deelvraag 61 te beantwoorden is ten behoeve van af te nemen interviews een vragenlijst opgesteld die met de Expert- and Assessmentgroep (EAG) is afgestemd. Deze interviewvragen hebben betrekking op regelgeving en het certificatietraject, op ontwikkelingen bij de fabrikanten en op ervaringen in proefprojecten.

Uit de totaal 26 afgenomen interviews blijkt het volgende:

Op dit moment zijn de onderdelen na de gasmeter nog niet volledig afgestemd op de toepassing van 100% waterstof.  Fabrikanten en opstellers van regelgeving zijn daar echter wel volop mee bezig.

Bestaande installaties zijn niet één op één over te zetten op 100% waterstof vanwege de volgende redenen:

 • Bestaande toestellen op aardgas zijn vanuit het oogpunt van techniek en regelgeving niet geschikt voor waterstof.
 • Bestaande rookgasafvoeren zijn mogelijk niet allemaal geschikt. De geschiktheid moet eerst aangetoond worden door een partij die hiervoor de verantwoordelijkheid kan en wil nemen.
 • Bestaande binnenleidingen zijn mogelijk niet allemaal geschikt. Ook hier moet eerst de geschiktheid worden aangetoond door een partij die hiervoor de verantwoordelijkheid kan en wil nemen.

Voor nieuwe installaties zijn of worden de volgende materialen gebruikt in pilotprojecten:

 • Cv-combitoestellen (veldtestversie); in het Verenigd Koninkrijk tevens kookplaten en open haarden.
 • Rookgasafvoersystemen: met eigen verklaring van de fabrikant
 • Leidingmaterialen: alleen nog met Gastec Qa-keurmerk voor aardgas.

Op korte termijn komen verschillende fabrikanten met de volgende producten op de (consumenten-) markt:  

 • Leidingsystemen geschikt voor waterstof met Gastec Qa-keurmerk (vanaf 2022). Het Qa-keurmerk wordt aangevuld met de tekst: “Bestand tegen waterstofgas volgens KE 214” of “Hydrogen ready according to AR 214”
 • Cv-combitoestellen geschikt voor waterstof met CE-markering (vanaf 2023)
  Deze waterstoftoestellen zijn niet goedgekeurd om te branden op aardgas, zelfs niet enkele seconden. Dat betekent dat bij het overschakelen van aardgas naar waterstof ook de laatste liters aardgas uit de leiding verwijderd moeten worden.
  Wel worden er H2-readytoestellen ontwikkeld. Deze zijn geschikt voor aardgas, maar zijn eenvoudig om te bouwen naar waterstof.

 

Notes

Dit project is medegefinancierd door TKI Nieuw Gas | Topsector Energie uit de PPS-toeslag onder referentienummer TKI2020-HyDelta.

Files

D1C_6_HyDelta_Eerste_Tranche_Ontwikkeling_componenten_voor_H2_NL.pdf

Files (663.5 kB)