Published September 24, 2021 | Version v1
Other Open

Policyrekommendationer: Evidens för behandling av uppgivenhetssyndrom

Description

Uppgivenhetssyndrom drabbar barn och ungdomar som söker asyl i Sverige. SBU granskade nyligen det vetenskapliga underlaget för behandlingen av uppgivenhetssyndrom och fann avsaknad av evidens för den metod som praktiseras. Ny forskning talar nu för att metoden till och med kan bidra till att tillståndet uppstår och vidmakthålls. De nya resultaten indikerar att uppgivenhetssyndrom bör behandlas med barnen separerade från resten av familjen. De visar också att uppehållstillstånd inte bör göras till en del av behandlingen. Vid behandling av uppgivenhetssyndrom måste risken för simulerad sjukdom beaktas.

I detta policy brief finns Karl Sallins rekommendationer för behandling av uppgivenhetssyndrom. 

 

Files

Evidens for behandling av uppgivenhetssyndrom.pdf

Files (395.6 kB)

Name Size Download all
md5:50e5441efe65252f49f49b15b8ea9737
395.6 kB Preview Download